Img: /
12 april 2013

School en Kunst

 

Recensie


Han Berghs

School en Kunst

Uitgeverij Limburger.nl/mijnboek 2012

119 pagina's

ISBN 978-94-6193-360-7

Prijs € 22, 11 en e-book € 15, 10

SCHOOL EN KUNST

In Nederland zijn we een meester in het verzinnen van nieuwe namen voor dezelfde dingen die net weer heel even anders zijn...Han Berghs geeft een theoretische basis voor school, kunst en kunsteducatie en plaatst dit in samenhang en historisch perspectief.

JANNEKE VAN WIJK

School en Kunst is een duidelijk en prettig leesbaar handboek kunsteducatie voor studenten aan de Pabo, leraren in het primair onderwijs, ICC'ers andere geinteresseerden, ik denk hierbij ook aan ouders. Berghs ziet de docent niet alleen als coach maar benadrukt ook de verantwoordelijkheid van de docent om zijn studenten actief in te leiden in zijn vakgebied. Daartoe is behalve vakkennis ook kennis nodig van de algemene ontwikkelingspsychologie en in het bijzonder van de ontwikkeling van de deelgebieden taal, muziek, beeldend, drama, dans en beweging inclusief motoriek. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel komt de school in historisch perspectief aan de orde en de positie van kunst in de maatschappij en in relatie tot de mens. Het tweede deel behandelt de verschillende deelgebieden in verschillende hoofdstukken. De hoofdtukken eindigen met opdrachten. De actuele context komt aan bod in de vorm van onderwijsvernieuwingen, projecten en stimuleringsregelingen. Berghs wijst op het feit dat veranderingen niet altijd vernieuwingen zijn.

School en Kunst is een hernieuwde uitgave van Kunst, Opvoeding en Ontwikkeling uit 1999 en is geactualiseerd m.b.v. Recente literatuur en in de bijlage zijn de kernindicatoren opgenomen voor cultuuronderwijs. Hierin worden competenties van leraren beschreven als kernindicatoren die specifiek zijn voor cultuuronderwijs en die aangeven over welke kennis, vaardigheden en persoonskenmerken de leraar moet beschikken om cultuuronderwijs te geven.

Cultuuronderwijs krijgt in basisscholen vorm in reguliere lessen waarin kunst, erfgoed en media worden verbonden met vakinhouden van bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, taal of rekenen. In het bijwonen van culturele manifestaties, zoals voorstellingen, tentoonstellingen buiten school. In projecten waarin erfgoed, kunst en media een rol spelen. En in reguliere lessen kunstonderwijs/kunsteducatie.

Met dit boek genoeg input voor de PO docent om zijn/haar visie gestalte te geven in de vorm die bij zijn/haar school past.
 
 
 
 
 
 

< Nieuws overzicht