Zoekmachines beperken zich tot het vinden van items die gerelateerd zijn aan je vraag. Dit kan buiten de context vallen van je vraag. Door context en duiding te geven aan je content kunnen wij zoekmachines vervangen door adviesmachines. Parallel eraan kunnen we de context gebruiken om de vragen en het gebruik er van te monitoren. De meetresultaten kunnen gebruikt worden om daarna de adviezen te versterken.