Sinds 2005 is door de Raad van Cultuur het containerbegrip mediawijsheid geÏntroduceerd. Voor die tijd was het containerbegrip audiovisuele vorming in gebruik. Onderdeel daarvan waren media-educatie en audiovisuele vormgeving. Kennis van taal van beeld en geluid lagen ten grondslag aan de deelgebieden media-educatie en audiovisuele vormgeving.

Media-opvoeding, media-educatie, audiovisuele vorming en sinds 2005 als term mediawijsheid worden al jaren vanuit diverse invalshoeken omarmd: kunstzinnig, zelfontplooiing, burgerschap, informatievaardigheden, kritisch bewustzijn, ICT. Mediawijzer.net signaleert een grote diversiteit in de benadering van mediawijsheid bij projecten. Om structuur aan te brengen in het aanbod is met verschillende partijen een competentiemodel opgesteld. MediaMucho, partner van mediawijzer.net ontwikkelt en selecteert bestaand lesmateriaal en bestaande leerlijnen en toetst dit aan het competentiemodel om te bekijken welke aspecten van mediawijsheid aan bod komen. Wij werken aan een platform waar ook alle ervaringen gedeeld kunnen worden.

Mediadagboek

Wil je inzicht in je digitale gedrag? Neem contact op jannekevanwijk@mediamucho.nl