MediaMucho Beeldcultuur

Scenario en Draaiboek

Kijkgedrag

De Opnameploeg Opnames Montage
Opnames
Opnames
De Viewing  
 

Montage
Lesmateriaal
 
Opdrachtenboek
Videoanalyse
Begrippenlijst
Blanco draaiboek
Mediadagboek
 

 

 

 

 

 
Lesuur 1
  Lesuur 2  
 
Montage
  
   
 
Montage clip bekijken en analyseren
  
Werkproces analyseren  
 
Montage demonstratie   Indeling opnameploeg  
         
     
  Doelstellingen
· Inzicht in enkele basisprincipes van montage.
    Voorbereiding Docent
· Monteren opnames les 5.
· Muziek c.d's en eventueel c.d.'s met speciale geluiden of effekten
· Zorg dat de opnames van de clips van beide groepen geladen zijn in de computer zodat er direct mee in de klas gewerkt kan worden.
· Doornemen lesbrief.
    Werkvorm
· Klassikaal en in groepjes van drie.