MediaMucho Beeldcultuur

Scenario en Draaiboek

Kijkgedrag

De Opnameploeg Opnames Montage
Opnames
Opnames
De Viewing  
 

Beeldcultuur
Lesmateriaal
 
Opdrachtenboek
Videoanalyse
Begrippenlijst
Blanco draaiboek
Mediadagboek
 

 

 

 

 

 
Lesuur 1
  Lesuur 2  
 
Televisie kijken   Beeldtaal  
 
Televisie en wereldbeeld   Instructie videocamera  
 
De wereld voor de camera   Draaiboek  
 
Televisie en fictie   Doe-opdracht  
 
Klassegesprek   Terugkijken en analyseren van de opnames  
     
  Doelstellingen
· Inzicht in de relatie tussen televisie en wereldbeeld;
·
Herkennen en zelf de volgende shots kunnen maken: Close-up, mediumshot, totaalshot;
·
Het maken van een draaiboek in eenvoudige vorm.
 

Voorbereiding Docent
·Doornemen lesbrief;
·Afdrukken blanco draaiboek;
·Twee videocamera's (met bijbehorend statief en microfoons indien aanwezig);
·Kabels om camera op televisie of beamer aan te sluiten.

 

  Werkvorm
· Klassikaal en in groepjes van zes.