MediaMucho Beeldcultuur

Scenario en Draaiboek

Kijkgedrag

De Opnameploeg Opnames Montage
Opnames
Opnames
De Viewing  
 

Lesbrief Media Educatie VMBO 'Televisie en ik'
Lesmateriaal
 
Opdrachtenboek
Videoanalyse
Begrippenlijst
Blanco draaiboek
Mediadagboek
 

 

 

 

 

 
Inhoud
Afdrukken
    Les 1: Beeldcultuur
Print
    Les 2: Scenario en Draaiboek
Print
    Les 3: Kijkgedrag
Print
    Les 4: De opnameploeg
Print
    Les 5: Opnames
Print
    Les 6: Montage
Print
    Les 7: Opnames
Print
    Les 8: Opnames
Print
    Les 9: Presentatie Video
Print
       

Televisie en Ik
Deze lessenserie is opgezet als een introductie in de audiovisuele vorming voor VMBO-leerlingen. Er is gekozen voor 9 lessen: de helft van een semester.

Doelstellingen:
De lessenserie kent drie doelstellingen:
1. Verwerven van inzicht in de werking en effekten van massamedia en vorming tot bewuste en kritische mediaconsumenten;
2. Leren begrijpen van de taal van beeld en geluid. Hoe worden betekenissen overgebracht?
3. Leren die taal praktisch te gebruiken door zelf audiovisuele produkties te maken.

Het maken van audiovisuele produkties draagt bij aan de eerste twee doelstellingen. Maar het maken van audiovisuele produkties is ook bewust als aparte doelstelling geformuleerd. VMBO-leerlingen zijn vooral praktisch ingesteld.

Het leertraject kan daarnaast een ondersteuning bieden om leerlingen een afgewogen beroepskeuze te laten maken met betrekking tot mediaproducties. In de laatste les kan een studiecoördinator van een ROC (richting media) de mogelijkheden toelichten. Deze voorlichter kan gelijk de viewing bijwonen van de audiovisuele produkties van de leerlingen.
Theoretische Onderbouwing Print

Aanbeveling
De huidige opzet bevat een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Vooral het opnameproces vergt relatief veel tijd. Hierdoor kan er veel druk ontstaan op de opnamelessen. Juist voor VMBO leerlingen is het van belang dat er veel praktijkoefeningen gedaan worden. Zonder kennis van de basisbegrippen uit les 1, 2 en 3 zijn de opnames echter niet goed uit te voeren.
Het is mogelijk om een gedeelte van de theoretische lessen te verplaatsen. Vanwege het multidisciplinaire karakter van audiovisuele vorming zouden bepaalde lessen ook onder maatschappijleer of Nederlands kunnen vallen. Les 2 zou tijdens Nederlands gegeven kunnen worden en les 3 tijdens Maatschappijleer.
 
Faciliteiten
Videocamera's (2 of 3)
Bijbehorend statief
Mini DV-bandjes
TV of Beamer met scherm
Kabels om camera op televisie of beamer aan te sluiten
Computer met montage software