Laaggeletterdheid

In de jaren '80 van de vorige eeuw werd er een onderwijsvoorziening gecreëerd voor laagopgeleide volwassenen voor het verwerven van basisvaardigheden. Vanwege de bezuinigingen op inburgering en onderwijs, staat deze nu op het punt te verdwijnen. Maar met de versterking van de educatieve functie van de bibliotheek en met de inzet van vrijwilligers en het gebruik van digitale leermiddelen kan een nieuwe educatieve voorziening voor de doelgroep tot stand komen.

Klik&Tik
Taal&Werkplein